Konfliktusmonitoring


Konfliktusmonitoring 2013

Mit gondolnak a magyarok nemzetről, kisebbségekről, demokráciáról, nemzeti tragédiákról? »

Honnan hová? Konfliktusmonitoring 2010 vs 2013

Két kutatás a nemzeti emlékezetről, magyarságtudatról, kirekesztésről, politikai szélsőségekről és a demokráciáról.   »

Cigányellenesség ma: a cigányokról alkotott kép a mai Magyarországon

Az „ELTE TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056” Társadalominformatikai pályázat keretében az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont a jelenkori hazai társadalmi konfliktusok kutatása részeként 2013-ban országos reprezentatív mintán (N= 1008 fő) kérdőíves adatfelvételt végzett. A vizsgálat célja többek között a romákkal, a roma kisebbséggel kapcsolatos egykori és mai képzetek, attitűdök vizsgálata, a cigányellenesség manifeszt és látens kognitív és affektív tartalékainak feltárása volt. »

Antiszemitizmus ma: a zsidókról alkotott kép a mai Magyarországon

Az „ELTE TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056” Társadalominformatikai pályázat keretében az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont a jelenkori hazai társadalmi konfliktusok kutatása részeként 2013-ban országos reprezentatív mintán (N= 1008 fő) kérdőíves adatfelvételt végzett. A vizsgálat célja többek között a zsidókkal, a zsidósággal kapcsolatos egykori és mai képzetek, attitűdök vizsgálata, valamint az antiszemitizmus rejtett tartalékainak feltárása volt. »

Nemzeti emlékezet, nemzeti tragédiák, nemzeti felejtés

A mai magyar társadalom nemzeti emlékezetét két trauma tartja fogva. Az egyik trauma a trianoni békeszerződés, melynek megkötésére 1920 június 4 én került sor. A másik trauma az 1944-1945-ös magyarországi holokauszt, mely a zsidók és a trianoni béke között láttatott illuzórikus korreláció okán mélyen összefügg Trianon traumájával. »

The Making of the Hungarian Anti-Semite

In 2013 an empirical sociological investigation was carried out by the Social Conflicts Research Center at ELTE University Budapest on a representative sample of the Hungarian adult population. The sample consisted of 1,000 persons. The aim of the investigation was to reveal patterns of anti-Semitism in relation to the affection felt by the respondents to the Hungarian nation. Anti-Semitism was measured by five blocks of questions. »