Rasszizmus


Új autoritarianizmus Magyarországon a 21. század elején

E cikk első része az „új autoritarianizmus” kialakulásával foglalkozik, mely a 21. század első évtizedében a „klasszikus autoritarianizmus” helyére került. A cikk második felében az új autoritarianizmus friss fejleményeivel foglalkozó vizsgálatunk eredményeit mutatjuk be. A harmadik részben arra teszünk kísérletet, hogy rekonstruáljuk az új autoritarianizmushoz vezető utat Magyarországon, melynek része a 2010-ben létrejött az illiberális Nemzeti Együttműködés Rendszere. Régi és új autoritarianizmus »

New Authoritarianism in Hungary at the beginning of the 21st century

The first part of this article deals with the emergence of „new authoritarianism” replacing “classic authoritarianism” in the first decade of the 21st century. In the second part we shall provide results of a study carried out concerning the recent developments of new authoritarianism. In the third part of the article an attempt will be made to reconstruct the path leading to the emergence of new authoritarianism in Hungary and the establishment of the illiberal system of national cooperation in 2010. »

Cigányellenesség ma: a cigányokról alkotott kép a mai Magyarországon

Az „ELTE TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056” Társadalominformatikai pályázat keretében az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont a jelenkori hazai társadalmi konfliktusok kutatása részeként 2013-ban országos reprezentatív mintán (N= 1008 fő) kérdőíves adatfelvételt végzett. A vizsgálat célja többek között a romákkal, a roma kisebbséggel kapcsolatos egykori és mai képzetek, attitűdök vizsgálata, a cigányellenesség manifeszt és látens kognitív és affektív tartalékainak feltárása volt. »

Nemzeti emlékezet, nemzeti tragédiák, nemzeti felejtés

A mai magyar társadalom nemzeti emlékezetét két trauma tartja fogva. Az egyik trauma a trianoni békeszerződés, melynek megkötésére 1920 június 4 én került sor. A másik trauma az 1944-1945-ös magyarországi holokauszt, mely a zsidók és a trianoni béke között láttatott illuzórikus korreláció okán mélyen összefügg Trianon traumájával. »

Antiszemitizmus ma: a zsidókról alkotott kép a mai Magyarországon

Az „ELTE TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0056” Társadalominformatikai pályázat keretében az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont a jelenkori hazai társadalmi konfliktusok kutatása részeként 2013-ban országos reprezentatív mintán (N= 1008 fő) kérdőíves adatfelvételt végzett. A vizsgálat célja többek között a zsidókkal, a zsidósággal kapcsolatos egykori és mai képzetek, attitűdök vizsgálata, valamint az antiszemitizmus rejtett tartalékainak feltárása volt. »

The Making of the Hungarian Anti-Semite

In 2013 an empirical sociological investigation was carried out by the Social Conflicts Research Center at ELTE University Budapest on a representative sample of the Hungarian adult population. The sample consisted of 1,000 persons. The aim of the investigation was to reveal patterns of anti-Semitism in relation to the affection felt by the respondents to the Hungarian nation. Anti-Semitism was measured by five blocks of questions. »

Régi és új antiszemitizmus

Melyek az antiszemitizmus filozófiai-antropológiai alapjai? »