KeresésÖsszesen 10 találat.

... 50 százaléka teljesen, vagy inkább egyetért a konfliktusok integrációval történő megoldásával. Kisebbség (16 százalék), mely nem támogatja ezt az alternatívát.   2. ábra. „A cigányok teljesen beolvadnának ...»

... központi témája a kisebbség-többség viszony néhány vonatkozásának felmérése volt. A közel azonos kérdőívvel lebonyolított adatfelvételek során egy 1000 fős, véletlenszerűen kiválasztott országos reprezentatív ...»

... nyilvánul meg, hogy elfogadná a „nemzeti” ideológiát vagy a nemzetkarakterológia magyarságképét, hanem abban, hogy más etnikumokhoz, így a hazai kisebbségekhez képest hogyan határozza meg magát” (96 oldal, ...»

Új tekintélyelvűség - projekt   In September of 2010 we carried out a survey on a national representative sample1 on the problems of the new and old authoritarianism. The research was supported by ...»

... ösztönöz, hogy kiterjesszük magának az előítéletnek a fogalmát. Ha „előítéletről” hallunk, jobbára bizonyos csoportok – kisebbségek, szubkultúrák – iránti sajátos attitűdök jutnak eszünkbe. Fejtegetésünk ...»

... a magyarság igazándiból már kisebbség.” (ffi, 47 éves: f).   „…egyetlenegy dologban tudok hinni, abban, amikor a magyar nemzet azon tagjai, akik[ben] genetikailag ott van még az a kód, le fogják magukról ...»

... nacionalizmus képviselője alapján különít el típusokat (nemzetállami nacionalizmus; nemzeti kisebbségek nacionalizmusa; anyaországi nacionalizmus).   Jelen írásomban a nacionalizmus egyszerűen a nemzeti ...»

... teremtettek maguknak közös szimbólumrendszert és világot. E közösség tagjai ma a gyakorlatban változatlanul az alapvetően nemzetállami védelmekre berendezkedett európai kisebbségvédelmi rendszer kiszolgáltatottjai ...»

Posztfeudalizmus projekt     Letöltés Данильченео»

... találtak igazán hazára. Ezzel szemben Kelet-Európában, ahol nem jöttek létre a „szabadság kis körei”, a strukturális szabadsághiány beépült a lelkekbe. Európa keleti és déli régiójának országaiban kisebbségben ...»