KeresésÖsszesen 15 találat.

... magyar állampolgárokra reprezentatív, 1011 fő megkérdezésére alapozó közvélemény-kutatásban a társadalmi konfliktusokkal kapcsolatos lakossági véleményeket mértük fel. Kérdőívünk más kérdések mellett tartalmazott ...»

... szóban forgó kisebbséggel sem, a kisebbségeknek jelen esetben csak a neve fontos számunkra. Kutatásunk során e két kisebbség nevét különböző kontextusokba helyezve arra használtuk fel, hogy a tekintélyelvűség ...»

Konfliktusmonitoring - projekt   2010 őszén az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont országos kérdőíves vizsgálatot végzett. A kutatás egyik legfontosabb célja ...»

Új tekintélyelvűség - projekt   In September of 2010 we carried out a survey on a national representative sample1 on the problems of the new and old authoritarianism. The research was supported by ...»

... indította el Erich Fromm a „Tekintély és Család” c. kutatást, mely sok tucat német család mélyinterjús vizsgálatán alapult. A vizsgálat teljes feldolgozására már nem nyílt mód, mivel Németországban 1933-ban ...»

... Tanszékének egyik kutatóját, valamint az ELTE Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Programja hallgatóit kértük föl.2     A Szervezet vezetésének véleménye alapján öt olyan tagot hívtunk ...»

... amely felett gyengülne az oksági kapcsolat erőssége. Easterlin későbbi vizsgálatai, reflexiói és kutatási elemzései azonban újra és újra megerősítették az eredeti állítását az anyagi jólét és boldogság ...»

Budapesti romák projekt   LETÖLTÉSлобановский депутат»

Budapesti romák projekt   LETÖLTÉSлобановский александр биография»

... problémáira irányultak (Fiáth 2004). Ezt követően, 2004 nyarán igyekeztem kérdőíves kutatásokkal és további interjúkkal megerősíteni, illetve – elsősorban a nacionalizmus kérdéskörének irányában – kiszélesíteni ...»

Posztfeudalizmus projekt     Letöltés Данильченео»

...  évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Aktv.) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Ftv.) ELTE Szervezeti ...»

... érték-kutatás eredményeit bemutatva azt keressük, hogy a feudalizmus és kapitalizmus történetileg jóval korábban végbement fázisváltása milyen nyomokat hagyott Európa érték-térképén. Hipotézisünk szerint ...»

Budapesti romák projekt  2010-ben kezdtük meg azt a vizsgálatot, amely a fővárosi cigányság gazdasági tevékenységével kapcsolatos kvalitatív kutatások felhasználásával átfogóbb, kvantitatív ...»