KeresésÖsszesen 9 találat.

Konfliktusmonitoring - projekt   Az ELTE TÁTK Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja által megrendelt, s a Marketing Centrum által 2010. szeptember 9 és 24 között lebonyolított országos, 18 éven felüli ...»

... Az egyik név a „cigány”, amely negatív értékelő jelentéssel terhes, de történetileg és kulturálisan meggyökeresedett. A másik név a „roma”, amely politikailag korrektebbnek számít, de használata korántsem ...»

...  0.128 -0.108 Külső-belső kontroll -0.055 -0.018 0.082 Etnikai SDO -0.181 -0.0003 0.352 Osztályalapú SDO -0.127 0.137 -0.283 Romantikus -0.221 0.030 ...»

... to the results of the principal component analysis the remaining eleven items have shown three patterns.   The first pattern was named “romantic”, as it has included the fantasies referring to valor ...»

Új tekintélyelvűség - projekt   A tekintélyelvűség a személyiség szocializációs úton interiorizálódott társadalmilag meghatározott mintája, melynek lélektani és társadalmi összetevőit elsőként a freudo-marxizmus ...»

Nemzeti radikalizmus, szélsőjobb - projekt   2010 őszén az ELTE Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja és a Debreceni Egyetem munkatársai egy kelet-magyarországi nemzeti radikális szervezet vezetőivel, ...»

Nemzetek Európája - projekt   Az 1971-ben megtartott, első roma világkongresszus óta eltelt negyven évben igen különböző helyzetekben, különböző nyelveket beszélő, igen eltérő kultúrájú cigány csoportok ...»

Posztfeudalizmus projekt     Letöltés Данильченео»

Posztfeudalizmus - projekt   A társadalmi rendszer üres absztrakció, ha nem látjuk meg benne az embert, aki a rendszer által formált valóság keretei között érez, vágyakozik, gondolkodik és cselekszik. ...»