Magyar-szerb háború és etnikai atrocitások az 1848-1849-es forradalom alatt


írta: Hermann Róbert

(szerkesztette: Laszák Ildikó)

 

 

Az ezekről a konfliktusokról  írt összefoglalót lásd itt

 

1848.06.22. Szenttamás

Szerb felkelők  sok száz magyar civilt mészárolnak le.

1848. június 22-én a Bács megyei Szenttamáson a helyi és környékbeli szerb felkelők tettlegesen bántalmazták a magyar lakosokat, rablásokat és egyéb erőszakos cselekményeket követtek el. Július 14-én a magyar hadsereg ostromát a szerbek visszaverték. A roham alatt és után a védők a helyi magyar polgárok nagy részét lemészárolták. Az áldozatok száma akár több ezer is lehet.  

1848.06.26. Újvidék

Magyar-szerb összecsapások.

Június végén Csernovits Péter királyi biztos rendeletére képviselőválasztást tartottak Újvidéken. Eközben összetűzésre került sor a város magyar és szerb lakosai, illetve az utóbbiak segítségére siető szerbiai önkéntesek (szerviánusok) között. A harcoknak három magyar és egy szerb halottja volt. 

1848.07.06. Vlajkovec

A szerb lakosság  és az önkéntesek megölnek két magyart, a magyar nemzetőrök visszavágnak.

1848. július 6-án Vlajkovecen a helyi szerb lakosság a határőrök és szerviánok segítségével feldúlta a magyarok házait és két embert halálra kínzott. Két nap múlva a verseci magyar nemzetőrök visszafoglalták a települést. Több embert elfogtak, kettőt főbe lőttek. 

1848.07.16-17. Földvár

A települést elfoglaló szerbek legyilkolják a magyar, német és zsidó lakosság nagy részét.

1848. július 16-áról 17-ére virradó éjjel a szerb felkelők megtámadták Földvárt. A magyar és cs. kir. csapatok visszaverték a támadást, majd Bechtold altábornagy utasítására kiürítették a települést. A szerbek a hátramaradó magyar, német és zsidó lakosság nagy részét legyilkolták. 

1848.07.23. Uzdin

Szerb felkelők felégetnek egy román falut.

1848. július 23-án a perlaszi szerb fölkelők megrohanták és felégették a román lakosságú Uzdin községet.

 

1848.08.23-08.30. Fehértemplom

A települést védő magyar csapatok kivégeznek egy szerb pópát és több felkelőt.

1848. augusztus 23-án  Stevan Knićanin ezredes csapatai megtámadták Fehértemplomot, de a 9. honvédzászlóalj visszaverte a támadást. A magyarok 6, a szerbek 20 embert, illetve 1 löveget veszítettek. A védők foglyul ejtettek és agyonlőttek egy szerb pópát és több határőrt. Egy hét múlva Knićanin újabb támadást intézett Fehértemplom ellen, de a 9. zászlóalj és a városi nemzetőrség ismét sikeresen állt ellen. A Blomberg ezredes vezette cs. kir. csapatok nem avatkoztak be a küzdelembe. A foglyul ejtett szerb felkelőket kivégezték.  

1848.10.15. Szeged

A hiszterizált magyar lakosság több szegedi szerbet meggyilkol.

1848. október 15-én  Szegeden a lakosság körében tömeghisztéria támadt, mert egy közeledő ökörcsordát szerb csapatnak véltek. A magyarok megrohanták a szegedi szerbeket, és közülük többeket lemészároltak. Az atrocitásnak a honvédek vetettek véget. Hasonló mészárlásra került sor Szőregen is.

 

1848.11.09. Strázsa

Magyar alakulatok szerb foglyokat ölnek és civileket bántalmaznak.

1848. november 9-án  Damjanich János alezredes bevette a Bessarabić cs. kir. főhadnagy parancsnoksága alatti Strázsát (Táborfalva, Lagersdorf). A 9. honvédzászlóalj egyik tisztjének parancsára több hadifogságba esett szerb határőrt agyonlőttek, egy hatvan főből álló felkelőcsapatot egy csűrben elevenen elégettek. A támadásban részt vevő székely határőrök és a 9. honvédzászlóalj katonáinak egy része a Karas folyó felé menekülő szerb nőket és gyerekeket szuronnyal lökdösték a vízbe. 

1848.11.17. Ezeres.

Rózsa Sándor csapata lemészárol három tucat szerb és román lakost.

1848. november 17-én  Rózsa Sándor csapata Asbóth Lajos utasítására a román és szerb lakosságú Ezeres község (Krassó vm.) lefegyverzésére indult, de a parancs ellenére feldúlta a falut, és 36 embert megölt.  

1848.12.15. Jarkovác.

Egy szerb támadásra válaszul a magyar csapatok agyonlövik foglyaikat és a felfegyverzett szerb civileket.

1848. december 15-én  Damjanich János ezredes Jarkovácon beszállásolt csapatait a hajnali órákban a helyi lakosság, Supljikać és Knićanin szerb csapatai megtámadták. Damjanich kiszorította a faluból az ellenséget, majd felégette a települést. A foglyul ejtett támadókat és fegyverrel a kézben elfogott polgári lakosokat a helyszínen agyonlőtték.  

1849.02.01-03. Zenta

Szerb csapatok magyarellenes tömeggyilkossága.

Magyar provokációkat (követek meglincselése) követően 1849. február elején a szerb csapatok elfoglalták Zentát és tömegesen mészárolták le a magyar fegyvereseket, majd pedig a helyi magyar lakosokat. Az első három napban, valamint a szerb csapatok elvonulása után is folytatódó gyilkolás áldozatainak száma becslések szerint 2000-2800 főre rúgott. 

Helyszínek listája:

Ezeres (Ezeriş, Románia)

Fehértemplom Bela Crkva, Szerbia)

Földvár (Bačko Gradište, Szerbia)

Jarkovác

Nagykikinda Кикинда / Kikinda

Óbecse (Bečej, Szerbia)

Strázsa (Straža, Szerbia)

Szeged

Szenttamás (ma: Srbobran, Szerbia)

Szőreg (ma: Szeged)

Újvidék (Novi Sad, Serbia)

Uzdin (Uzdin, Szerbia)

Vlajkovec

Zenta

 

A bibliográfiát és a rövidítések listáját lásd itt.

Данильченко Юрий отзывы